Browse By

Daily Archives: פברואר 6, 2017

אולמות אירועים במרכז

אולמות אירועים במרכז – הצפת השוק

תמיד חושבים שבגלל שיש הרבה אולמות אירועים במרכז אז נוצרת הצפה של השוק אשר מביאה בסופו של דבר לכך שהמחירים יורדים. זהו כלל בסיסי בכלכלה אשר חווים אותו כמעט בכל שוק. כאשר יש עליה בהיצע יש בהכרח ירידה במחירים. עם זאת, בכל הקשור לאולמות אירועים