Browse By

יחסי עובד מעביד בישראל ומהן ההשלכות של סכסוך

ככל שחולף הזמן ובאמצעות מערכת חוקים ברורה הנוגעת למערכות יחסי עובד מעביד הופכת המודעות לנושא לרבה ולגדולה יותר. הגבול הקיים בין יחסי עובד ומעביד הפך לברור יותר כיום כאשר יותר עובדים מבינים את החוק ואת הזכויות המגיעים להם. מנגד גם המעסיקים מגלים מודעות גדולה יותר לכל הקשור בנושאי יחסי עובד מעביד. חוק יחסי עובד מעביד מטרתו למנוע כל מצב של רודנות של המעסיק או ניצול המעסיק את עובדיו תוך שלילה ברורה מהם זכויות בסיסיות של שכר או שעות מנוחה וכיוצא באלו.

יחסי עובד מעביד הוא תחום קריטי וחשוב הזוכה לאחרונה לקידום של מאבקים רבים. מאבקים אלו מטרתם לעגן בחוק על כל זכות בסיסית ולגיטימית של כל עובד ואין זה משנה מאיזה מקום עבודה הוא מגיע. פעמים רבות מעסיקים רבים בחרו לנצל את מעמדם של עובדים חלשים המגיעים מסביבה סוציו אקונומית חלשה כגון עובדים זרים, פועלי יצור, בני נוער או עובדי ניקיון. הניצול נבע מעצם העובדה שעובדים אלו רק רצו לעבוד ולקבל שכר ולכן לא היו מודעים לזכויות החלים עליהם והמגיעים להם באופן חוקי, ומעסיקים רבים ניצלו זאת לרעה ואף חלו מקרים רבים של הלנת שכר בהם עובדים רבים לא קיבלו כלל את שכרם או זכו לקבל שכר חלקי בלבד. גם אם העובד אינו מודע לנושא ואינו נוקט בפעולות שיבטיחו לו את כל זכויותיו, ארגון ועדי העובדים שקם במקומות עבודה רבים פועל בתחום זה למענו. ועדים אלו פועלים במסגרות של הסכמים חתומים כגון הסכמים קיבוציים בין עובדים למעסיקים המבטיחים את תנאי ההעסקה הברורים וההוגנים ביותר לכל עובד, גם אם אינו במעמד גבוה ושכרו הוא שכר המינימום הניתן במשק.

משק העבודה היה באופן מצער עד למקרים רבים של ניצול העובד במקומות עבודה רבים, או הפרת הזכויות המגיעות לו, מקרים של הלנת שכרו, הענקת תנאי עבודה בלתי אפשריים, תופעות רבות של מקרים אלו נעלמו או זכו ליחס משפטי ולהגשת תלונה ועובדים רבים יותר מודעים לכל זכות המגיעה להם במסגרת החוקית הבסיסית והלגיטימית ביותר.

מקווים שהצלחנו לעזור לכם, זכרו שבשביל כתבות נרחבות יותר בנושא ובעוד אתם יכולים להכנס לאתר של ההסתדרות ולקבל תשובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים