Browse By

למה חשוב לכל חברה לרכוש ביטוח נושאי משרה?

ביטוח נושאי משרה הינו פוליסת ביטוח אשר מגנה על כל נושא משרה בביטוח אחריות מקצועית על כל עניין אשר כלול במסגרת התפקיד שלו, בין אם במזיד ובין אם מדובר בטעות שנעשה בתום לב.

נושאי תפקידים בכירים בחברות כמו חברי דריקטוריון, מנכ”לים, סמנכ”לים ומנהלים בדרגים שונים חשופים לבעיות ותביעות ממגוון רחב של גורמים כמו עובדים שונים, לקוחות, ספקים וכדומה. ביטוח נושאי משרה מגן על אותם בעלי תפקידים לכל מקרה של תלונה או תביעה וכך מגנה עליהם מפני תביעות המוגשות נגדם באופן אישי, ולא תביעות כלליות לחברה עצמה.

הגנו על עצמכם ועל בעלי התפקידים

ביטוח נושאי משרה הוא לא רק פוליסה שבאה לטובת בעלי התפקידים עצמם, אלא גם מעניקה הגנה לחברה עצמה. בשעת משבר, כל תביעה גדולה אשר מוגשת נגד בעל תפקיד בכיר בחברה יכולה להשפיע על החברה כולה, ולכן במקרים רבים מאוד הפוליסה הזו תהיה שימושית עבורכם. ובדור המודרני בו אנו חיים, בו תביעות משפטיות מוגשות מידי יום כמעט, כדאי שתעשו הכל בכדי להגן על עצמכם.

מה חשוב לבדוק לפני רכישת ביטוח נושאי משרה?

לפני שאתם רוכשים ביטוח נושאי משרה חשוב לבחון כמה דברים חשובים:

  1. בדקו כי הפוליסה כוללת ביטוח לאחריות נושא משרה בחברה, כיסוי ביטוחי לחברה עצמה במידה ומדובר בתביעה נגד החברה ותביעות הקשורות ביחסי עובד – מעביד.
  2. בדקו כי הפוליסה כתובה בשפה המתאימה לדרישות של המבוטח, אם הוא לא בקיא בשפה העברית בחרו פוליסה באנגלית כדי שיוכל להבין את כל האמור בה.
  3. בדקו את הכיסויים שכוללת הפוליסה והשוו מול פוליסות אחרות בכדי לוודא שהפוליסה מכסה כל תביעה אפשרית.
  4. בדקו האם קיימות הרחבות ללא תשלום כמו כיסוי אוטומטי לחברות בת, כיסוי לבעלי תפקידים גם בעבודתם בחברות חיצוניות, כיסוי לבני זוג או יורדים, כיסוי המאפשר לכם להעסיק איש יחסי ציבור במקרה של משבר גדול (כמו למשל תביעה על הטרדה מינית נגד בכיר בחברה), כיסוי על קבלת ייעוץ משפטי בשעות משבר ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים