Browse By

כל מה שצריך לדעת על זכויות עובדים זרים:

בשנים האחרונות תופעת העסקת עובדים זרים נהפכת לשכיחה יותר ויותר. כאשר תחום הסיעוד הוא הענף המחזיק בשיעור העובדים הזרים הגבוה ביותר. במקביל להעסקת עובדים זרים, נפוצה גם תופעה של תלונות מצידם על פגיעה בזכויתיהם ולעיתים רחוקות גם תביעת המעסיק. הסוגיה בה מוגשות התביעות הרבות ביותר היא סוגית התשלום על שעות נוספות, מה שנפוץ במיוחד בענף הסיעודי שכן העובד המטפל באדם הינו צמוד אליו במרבית שעות היממה.

בגלל שטרם התקבלה חקיקה בנושא זכויות עובדים זרים, וזכויות עובדי סיעוד זרים בפרט, קשה לאכוף את הזכויות של העובדים ועקב כך כל תביעה נהיית יותר מסובכת וקשה להוכחה. מעבר לכך, ישנן זכויות נוספות שלגביהן כן ישנה חקיקה מכח דיני העבודה והם חשופים לתביעה כגון: דמי הבראה, ימי מנוחה, ביטוח רפואי וכדומה.

אז כיצד בעצם ניתן בתור מעסיק להימנע מתביעה עתידית? אם אתם מעסיקים עובד זר, בררו והפגינו בקיאות בכל הנוגע לזכויות עובדים זרים. חיתמו עם העובד על חוזה מסודר אשר מפרט את כל זכויותיו וחובותיו כעובד וזאת לפי דיני העבודה. הקפידו שהחוזה ינוסח לא רק בעברית אלא גם בשפתו של העובד הזר, שכן טענה שחוזרת על עצמה בתביעות מעסיקים היא שהחוזה לא היה ברור מכיוון שהיה כתוב רק בעברית ולכן העובד התקשה להבין אותו עד הסוף. עניין נוסף אשר מהווה סלע מחלוקת, הוא נושא המגורים. מחובתו של המעסיק לדאוג למגורים עבור העובד במשך כל תקופת ההעסקה וגם שבוע לאחר תום תקופת ההעסקה.

בנוגע לשכר הנכלל בזכויות עובדים זרים, ישנם כמה תתי סוגיות אשר מהוות תשתית לתביעות – ראשית, השכר עצמו. לפי החוק, השכר לו זכאי העובד הוא לא פחות משכר המינימום במשק, הן שעתי והן גלובאלי. שנית, ישנם ניכויי חובה מהשכר אשר חלים על שכרו של העובד הזר ממש כפי שהם חלים על כל עובד המחזיק אזרחות ישראלית. הניכויי חובה כוללים בעיקר מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי אותם מחוייב המעסיק לנכות משכר העובד עוד טרם העברת התשלום לעובד. שלישית, ישנם ניכויי רשות מהשכר כגון מגורים, חשמל, ביטוח רפואי וכדומה. אשר לפי זכויות עובדים זרים שיעור הניכוי מסוג הרשות לא יעלה על כרבע משכרו החודשי של העובד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים