Browse By

Category Archives: ביטוחים

247

ביטוח מקצועי – לעבוד בראש שקט

בישראל יש מאות אלפים של עובדים עצמאיים. בעלי מקצוע כמו רואי חשבון, אינסטלטורים, חשמלאיים, רופאים ואפילו מאמני כושר. מעבר לסיכונים הרבים שהם לוקחים בתור עסקים עצמאיים הם כולם חשופים לתביעות עקב רשלנות או טעות שנעשתה בתמימות. מספיק שמאמן כושר לא שאל בתחילת השיעור אם כולם

startup-594091_960_720

למה חשוב לכל חברה לרכוש ביטוח נושאי משרה?

ביטוח נושאי משרה הינו פוליסת ביטוח אשר מגנה על כל נושא משרה בביטוח אחריות מקצועית על כל עניין אשר כלול במסגרת התפקיד שלו, בין אם במזיד ובין אם מדובר בטעות שנעשה בתום לב. נושאי תפקידים בכירים בחברות כמו חברי דריקטוריון, מנכ”לים, סמנכ”לים ומנהלים בדרגים שונים